Dwudziestowieczne dzieje i sztuka cmentarza Na Rossie (audiobook)

nominacja internautów
Autor: Bartłomiej Gutowski
Wydawnictwo: Instytut Polonika
Data wydania: 2020-12-01
Kategoria: Historia niebanalna
ISBN: 0
Ilość stron: 0

Audiobook jest popularyzatorskim opracowaniem tekstu Bartłomieja Gutowskiego znajdującego się w obszernej monografii Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda. Jest to pierwszy tak wszechstronny materiał poświęcony wileńskiej nekropolii, który kompleksowo przedstawia  obraz cmentarza Na Rossie jako świadectwa dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy. 

Audiobook prezentuje wyniki kwerendy archiwalnej oraz prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych zrealizowanych na wileńskiej Rossie w latach 2013‒2015. Przedstawione dwudziestowieczne dzieje cmentarza i jego sztuka są podzielone na cztery zasadnicze okresy, dla których granicę stanowią: przełom wieków, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa oraz upadek komunizmu. Opracowanie nie tylko podsumowuje źródła oraz dotychczasowy stan badań, lecz także wskazuje, co sprawiło, że Rossa uzyskała tak istotny status zarówno w kulturze polskiej, jak i litewskiej

SklepCenaLink