Inflanty Polskie

Autor: Gustavs Manteifels / Gustaw Manteuffel
Wydawnictwo: Instytut Polonika
Data wydania: 2020-12-01
Kategoria: Okiem badacza
ISBN: 9788366172210
Ilość stron: 416

Inflanty Polskie, poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant to obszerna praca Gustawa Manteuffla po raz pierwszy wydana w 1879 r. w Poznaniu. Obecne wydanie jest pierwszą edycją dwujęzyczną, łotewsko-polską.

Publikacja jest szczegółową monografią Inflant Polskich, która zawiera opis geograficzny, historyczny i etnograficzny oraz mapy, herbarz rodzin inflanckich i bibliografię dzieł traktujących o tych ziemiach doprowadzoną do 1878 r.

Gustaw baron Manteuffel (1832‒1916) urodził się w Drycanach w spolszczonej inflanckiej rodzinie Manteuffel‑Szoege. Był badaczem o renesansowej rozpiętości zainteresowań: myśliciel i hobbysta, prawnik, historyk, kulturoznawca, meloman i muzykolog, etnograf, genealog, poliglota i tłumacz, znawca sztuki i architektury, mecenas polskiej kultury, autor licznych publikacji poświęconych Inflantom.

Jak jednak podkreślają badacze: „spuścizna Manteuffla należy do wielu kultur. Nie można jej zaszufladkować wyłącznie do tradycji polskiej, pisarstwo tego historyka przekraczało bowiem narodowe ― i ówczesne państwowe ― granice. Do jego dorobku mogą odwoływać się Litwini, Rosjanie, Żydzi, Niemcy, Łotysze, Polacy, Estończycy...” (R. Budzyński, Historyk z Drycan, w: Gustavs Manteifels / Gustaw Manteuffel, PoĮu Inflantija / Inflanty Polskie, 2020, s. 216).

SklepCenaLink