Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku

nominacja internautów
Autor: Agata Dworzak
Wydawnictwo: Instytut Polonika
Data wydania: 2020-12-01
Kategoria: Okiem badacza
ISBN: 9788366172241
Ilość stron: 620

Publikacja Agaty Dworzak jest monografią dziejów i dorobku artystycznego rodziny Polejowskich, architektów i rzeźbiarzy działających we Lwowie w drugiej połowie XVIII w.

Autorka w kompleksowy sposób zrekonstruowała artystyczne biografie braci Polejowskich na tle lwowskiego środowiska rzeźbiarskiego, eksponując ich znaczenie dla kształtowania się rzeźby wschodnich ziem Rzeczypospolitej XVIII stulecia. Jednocześnie, skupiając się na jednej rodzinie, skrupulatnie zobrazowała zjawiska i mechanizmy społeczno-artystyczne kształtujące codzienne życie twórców, produkcję warsztatową i sztukę XVIII-wiecznego Lwowa.

Publikacja jest wynikiem niezwykle dociekliwych badań przeprowadzonych przez Autorkę, dzięki którym odnalazła ona cenne, dotąd niepublikowane fotografie zniszczonych figur i dzieł małej architektury oraz pozyskała istotne dane dotyczące familii Polejowskich ze źródeł zawierających, jak mogłoby się zdawać, nieliczne informacje do dziejów sztuki, takich jak księgi metrykalne lub akta notarialne. Bez wątpienia jest to obowiązkowa lektura dla badaczy nowożytnych dziejów rzeźby Rzeczypospolitej, wypełniająca lukę w badaniach nad tzw. lwowską rzeźbą rokokową.

Publikację dopełnia obszerny i skrupulatnie przygotowany katalog dzieł oraz aneksy, na które składają się m.in. edycje dokumentów źródłowych. Integralną częścią książki jest też znakomicie zaprezentowany materiał ilustracyjny, obejmujący ponad 300 zdjęć.
 
Krótka informacja o autorze:

Agata Dworzak jest absolwentką historii sztuki oraz mediteraneistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki UJ.

W 2018 r. uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Działalność Polejowskich - lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja. Od 2016 r. pełni funkcję redaktora prowadzącego czasopisma „Modus. Prace z Historii Sztuki”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na sztuce kręgu lwowskiego w XVIII w., rzeźbie i architekturze na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, rodzinach artystycznych w okresie nowożytnym oraz grafice ornamentalnej, wzornikach i teorii ornamentyki.
Agata Dworzak jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

SklepCenaLink