Turecki pasza i szlachta: korespondencja osmańskiego gubernatora Chocimia Iliasza Kołczaka paszy ze szlachtą Rzeczypospolitej z lat 1730-1739

Autor: Mariusz Kaczka, Dariusz Kołodziejczyk
Wydawnictwo: Instytut Polonika
Data wydania: 2020-12-01
Kategoria: Okiem badacza
ISBN: 9788366172326
Ilość stron: 530

Książka jest krytycznym opracowaniem, poprzedzonym obszernym komentarzem od autorów, wybranych polskojęzycznych listów (ponad 300) adresowanych do paszy. Korespondencja jest świadectwem nawiązania stosunków między magnaterią i szlachtą ówczesnej Rzeczypospolitej a Kołczakiem paszą, odzwierciedla ona plany antyrosyjskiej kooperacji polsko-tureckiej. Wśród listów znajdują się też adresowane do osmańskich władz skargi poddanych, m.in. chłopów, Żydów, ale i kobiet, zarówno muzułmanek, jak i nie-muzułmanek. Tego typu listy są z reguły mało widoczne w tradycyjnych publikacjach naukowych, które skoncentrowane są na wydarzeniach „wielkiej” historii politycznej.

Dzięki bogactwu zachowanego materiału źródłowego współczesny czytelnik może poznać życie społeczne, kulturowe i obyczajowe pogranicza Rzeczypospolitej szlacheckiej z Imperium Osmańskim w XVIII w.
 
Krótka informacja o autorach:

Mariusz Kaczka ‒ doktor historii i cywilizacji Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (European University Institute, EUI) na podstawie dysertacji (2019) o relacjach polsko-tureckich w XVIII w.; Master of Research przyznany przez tę samą uczelnię (2015) i absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).

Zajmuje się szeroko pojętą porównawczą historią nowożytną, ze szcze­gólnym uwzględnieniem Turcji osmańskiej i jej wielorakich kontaktów z Europą, zarówno wschodnią, jak i zachodnią.

Wykłada obecnie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Studies in Central and Eastern Europe.
 
Dariusz Kołodziejczyk ‒ profesor Wydziału Historii Uniwersytetu War­szawskiego oraz Instytutu Historii PAN, badacz dziejów epoki nowożytnej, krajów islamu oraz stosunków dyplomatycznych i kulturalnych między Europą Środkowo-Wschodnią i Azją.

Jest przewodniczącym Comité International des Études Pre-ottomanes et Ottomanes, członkiem honorowym Tureckiego Towarzystwa Historycznego oraz członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN.

Autor m.in. książek: Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672‒1699 (1994), The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery (2011) i Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego (2013).

SklepCenaLink