Judaika i wybrane pamiątki związane z historią krakowskich Żydów w zbiorach Muzeum Krakowa

Autor: Eugeniusz Duda, Elżbieta Długosz
Wydawnictwo: Muzeum Krakowa
Data wydania: 2020-12-01
Kategoria: Okiem badacza
ISBN: 9788366334441
Ilość stron: 524

Spośród ponad 1300 judaików znajdujących się obecnie w kolekcji Muzeum Krakowa (892 pozycje inwentarzowe) w katalogu zaprezentowano obiekty scharakteryzowane jako judaika sensu stricto, a więc zabytki z zakresu żydowskiego kultu religijnego, obrzędowości i obyczaju. Grupę tę tworzą w pierwszym rzędzie obiekty z wyposażenia synagog: zasłony i lambrekiny służące do dekoracji arki, sukienki, korony, zwieńczenia, tarcze i wskaźniki stanowiące obrzędowy ubiór (kle kodesz) zwojów Tory oraz świeczniki synagogalne i naczynia do rytualnych ablucji. Blisko tej pierwszej grupy obiektów sytuują się przedmioty związane z obrzędowością Szabatu i świąt dorocznych, a także rytualne akcesoria modlitewne i elementy tradycyjnego ubioru męskiego ściśle łączące się z rytualnymi zachowaniami. Do trzeciej i ostatniej grupy judaików obrzędowych zaliczono przedmioty związane z wypełnianiem powinności religijnych w życiu prywatnym jednostki, towarzyszących jej od narodzin aż do śmierci; są to zatem muzealia związane z takimi etapami ludzkiego życia i łączącymi się z nimi obrzędami, jak obrzezanie, wychowanie, konfirmacja, małżeństwo, przestrzeganie przepisów żywieniowych w żydowskim domu, śmierć i pamięć o zmarłych. Ponadto w katalogu znalazły się obiekty o charakterze pamiątek historycznych, medale i odznaki. Wydawnictwo nie obejmuje malarstwa i grafiki, ponieważ prace te zostaną w przyszłości opublikowane w ramach katalogowych prezentacji całości zbiorów malarstwa i grafiki Muzeum Krakowa. W opracowaniu pominięto także, częściowo omawiane przy innych okazjach, obszerne kolekcje fotografii, kart pocztowych, zbiory biblioteczne i archiwalia.

SklepCenaLink