Dolabella. Wenecki malarz Wazów

nominacja internautów
Autor: red. nauk. Magdalena Białonowska
Wydawnictwo: Arx Regia - Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie
Data wydania: 2020-09-01
Kategoria: W rolach głównych
ISBN: 978-83-7022-274-1
Ilość stron: 206

Katalog pierwszej wystawy poświęconej Tomaszowi Dolabelli – weneckiemu malarzowi tworzącemu dla polskich królów z dynastii Wazów i innych przedstawicieli elit Rzeczypospolitej.

Elegancka, edytorsko dopracowana książka podkreśla piękno dzieł włoskiego mistrza – niegdyś sławnego, dziś nieco zapomnianego i niedocenianego.

Publikację rozpoczyna esej Krzysztofa Pomiana o fenomenie oddziaływania Wenecji, zwanej Serenissima, na kulturę Europy. Jerzy Żmudziński proponuje nową perspektywę interpretacji twórczości Dolabelli w świetle współczesnych badań nad malarstwem weneckim XVI i XVII w., a także zestawia fakty i mity na temat życia i twórczości królewskiego malarza. Katalog zamyka spis zachowanych i niezachowanych dzieł włoskiego artysty.

SklepCenaLink