Solidarność nad Sekwaną. Działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu 1981–1989

Autor: Magdalena Heruday-Kiełczewska
Wydawnictwo: Europejskie Centrum Solidarności
Data wydania: 2016-03-22
Kategoria: Okiem badacza
ISBN: 978-83-62853-60-1
Ilość‡ stron: Ilość stron: 336
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zaskoczyło wielu przebywających za granicą działaczy opozycyjnych. Część z nich 16 grudnia 1981 roku założyła w Paryżu Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z deklaracją miał informować światową opinię publiczną o walce polskiego społeczeństwa, przeciwdziałać manipulacjom medialnym i nieść pomoc polskiej opozycji.

Komitet spisywał również listy internowanych, zbierał informacje o potrzebach ich rodzin i organizował wsparcie. Niósł też pomoc „Solidarności”, wysyłając do kraju pieniądze i sprzęt poligraficzny. Książka Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej wyczerpująco odpowiada na wiele pytań, m.in. kto wchodził w skład Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu, jak opozycjoniści znaleźli się we Francji, jaką rolę odegrali francuscy związkowcy i czy sprawa spotkała się z życzliwością Francuzów, czego potrzebowała opozycja w kraju i jak na to reagowała Służba Bezpieczeństwa?

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska – adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, stypendystka rządu francuskiego. Pracę doktorską na temat Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” we Francji napisała w systemie co-tutelle, współpromotorstwa między UAM a Paris IV – La Sorbonne. Uczestniczy w centralnym projekcie IPN dotyczącym emigracji politycznej. Opracowała archiwum Stowarzyszenia Solidarité France-Pologne, które złożono w Bibliotece Polskiej w Paryżu, była również konsultantką zespołu opracowującego zbiory Instytutu Literackiego „Kultura”. Zajmuje się stosunkami polsko-francuskimi, archiwami emigracyjnymi i instytucji kulturalnych, metodyką opracowania archiwaliów. Laureatka konkursów na najlepszą pracę naukową, organizowanych przez IPN (w 2010 i 2014 roku) oraz Europejskie Centrum Solidarności (w 2013 roku). Opublikowała książki: Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982, Warszawa 2012; Inventaire des Archives de l’Association Solidarité France Pologne 1980–2004. Inwentarz Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne 1980–2004, Paris 2013.
Patroni medialni
logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5logo 6logo 7