Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988

Autor: Jakub Tyszkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania: 2015-12-14
Kategoria: Okiem badacza
ISBN: 9788301184360
Ilość‡ stron: Ilość stron: 528

Autor całościowo ukazuje amerykańską politykę wobec Polski w okresie tzw. zimnej wojny, korzystając przede wszystkim z odtajnionych w ostatnich latach akt z archiwów amerykańskich (m.in. akt Departamentu Stanu), jak również z archiwów polskich (dokumentów PZPR itd.) Prezentuje rolę jaką odgrywała rządzona przez komunistów Polska w planach Waszyngtonu w latach 1945-1989 i wskazuje, że wbrew utartym poglądom, polityka USA wobec PRL-u nie była stała i zmieniała się w zależności od aktualnej sytuacji politycznej, a jej punktem zwrotnym był rok 1956 r. - okres odwilży popaździernikowej Książka będzie podsumowaniem wieloletnich badań Autora nad zagadnieniem polityki amerykańskiej wobec PRL-u.

Patroni medialni
logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5logo 6logo 7